Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daňové a účetní aktuality 2015 - 2016

V roce 2015 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Další změny a novely se chystají od roku 2016. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. 

Přednáší: Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Cílem semináře je rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech. Součástí semináře budou i vazby na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

 

  • novinky v zákoně o daních z příjmů
  • bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady
  • ručení za DPH
  • odměňování statutárních orgánů
  • bezúplatné příjmy v DP
  • opravné daňové doklady
  • pohledávky a závazky nově v DP
  • oblast hmotného a nehmotného majetku
  • diskuse, dotazy
Možnost přihlášení do 17. 2. 2016
Faktury za účastnický poplatek budou rozesílány 14 dnů před konáním semináře.

 

Partneři OHK Třebíč