Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zákon o odpadech a zákon o obalech

Aktuální znění zákona o obalech a zákona o odpadech

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Ondřej Lazárek (EQ Servis s.r.o.)

Co se ještě na semináři dozvíte a naučíte:

  • Aktuální znění zákona o odpadech
  • Co je to odpad - vedlejší produkt - kdy odpad přestává být odpadem
  • Zařazování odpadů - hodnocení nebezpečných vlastností
  • Povinnosti původců a povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady
  • Evidence odpadů - ohlašovací povinnost
  • Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními
  • Sankční řízení
  • Nejčastější správní delikty - příklady z praxe
  • Diskuze

Partneři OHK Třebíč