Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Aplikační praxe k zákonu o veřejných zakázkách

Správná aplikace dosavadního zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zůstává i po téměř deseti letech od jeho přijetí závislá na alespoň základní znalosti rozhodovací praxe. Pro praktické využití se jedná zejména o judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a Krajského soudu v Brně, k jiným otázkám jsou pak k dispozici alespoň rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Nabízený seminář se soustřeďuje na novější i některá dosud platná starší rozhodnutí, jejichž společným jmenovatelem je, že jejich závěry nelze přímo odvodit z dikce zákona. V závěru semináře pak nebude chybět prostor pro individuální konzultace.

 

Mezi tématy budou zastoupeny zejména tyto otázky:

-           zákonné zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení,

-           nedovolené rozdělení předmětu veřejné zakázky,

-           použití jednacího řízení bez uveřejnění,

-           srozumitelné a korektní vymezení předmětu veřejné zakázky,

-           technické kvalifikační předpoklady,

-           posouzení nabídek, nulové položky mimořádně nízká nabídková cena,

-           dílčí hodnotící kritéria a odůvodnění hodnocení nabídek,

-           okamžik doručení písemnosti do datové schránky.

 

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá: Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Lektor se dlouhodobě věnuje jako soukromá osoba přednáškové činnosti. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení Realizace veřejných zakázek na Ministerstvu financí České republiky.

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura. 

Možnost přihlášení do 29. 1. 2016.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře. 

Partneři OHK Třebíč