Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

DPH v roce 2016

Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2016 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.  

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá: Ing. Ota Paikertodborný konzultant pro DPH. Věnuje se DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Podílel se na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. V této oblasti publikuje v různých odborných časopisech a bulletinech, včetně knižní podoby formou publikace.

Obsah semináře:

 

 • nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby
 • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně
 • osoba povinná k dani
 • osoba identifikovaná a plátce
 • daňové doklady, neporušitelnost obsahu
 • nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace
 • nespolehlivá osoba a ručení za daň
 • přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) na příjemce
 • příloha č. 6 a Nařízení vlády
 • zvláští režim jednoho správního místa
 • daňová povinnost a uskutečnění zdanitelného plnění
 • druhá snížená sazba daně
 • opravy základu daně a výše daně
 • elektronické daňové přiznání a jeho povinné přílohy, kontrolní hlášení
 • nárok na odpočet daně
 • úpravy odpočtu u krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • přechodná ustanovení zákonů - přechodná období
 • nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku
 • diskuze, vzorové příklady, dotazy
Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura.
Možnost přihlášení do 20. 11. 2015.
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. .

 

Partneři OHK Třebíč