Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zákoník práce - právní minimum pro personalisty

Seminář byl zrušen z důvodu nízkého počtu přihášených    

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. V průběhu semináře přednášející rovněž zmíní některé tipy pro praxi a upozorní na zajímavá soudní rozhodnutí. 

Přednáší a na dotazy odpovídá: Mgr. Klára Gottwaldová, advokátka

Obsah semináře:

 

 • Základní právní předpisy
 • Rekodifikace soukromého práva - nový občanský zákoník a jeho promítnutí do pracovněprávních vztahů
 • Základní zásady pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích
 • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (práce s osobními údaji, jaké údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat apod.), osobní spis zaměstnance
 • Pracovněprávní vztahy - základní vymezení, pojem nelegální práce, práce na zkoušku.
 • Základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 
 • Pracovní poměr - pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy. Druh práce  a pracovní náplň. Místo výkonu práce. Den nástupu do práce. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv. 
 • Vybraná témata spojen s pracovní smlouvou - doba určitá/neurčitá, zkušební doba, odměňování zaměstnance, konkurenční doložka, hmotná odpovědnost zaměstnance
 • .Překážky v práci - vybrané druhy překážek v práci na straně zaměstnance (zejména pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená)
 • Dovolená
 • Základní pojmy týkajíc se odměňování, sjednání/stanovení mzdy
 • Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Základní informace týkající se pracovních úrazů, vč. novelizace zákoníku práce
 • Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, výpovědní důvody, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi.
 • Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání
 • Diskuze, dotazy - v průběhu celého semináře

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura

Možnost přihlášení do 30. 10. 2015.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře. 

 


Partneři OHK Třebíč