Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Setkání ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby se členy OHK Třebíč

Dne 2. 10. 2012 navštívil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba Jadernou elektrárnu Dukovany a město Třebíč.

Součástí programu ministra bylo i setkání se členy Okresní hospodářské komory, vedením města a senátorem Vítězslavem Jonášem v hotelu U Jelínků. Místopředseda OHK Třebíč pan Petr Škarabela přivítal pana ministra jménem členů OHK Třebíč a vznesl na něj dotaz ohledně jeho názoru na povinné členství v Hospodářské komoře a financování komory. Ministr nepovažuje ustanovení povinnosti členství podnikatelů v Komoře za vhodné a otázku financování Komory nechal spíše na HK ČR. Do diskuze se zapojil i senátor Vítězslav Jonáš, který vyjádřil společně s přítomnými zástupci podnikatelů obavy o budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany, na což ministr reagoval informací o plánované výstavbě nového reaktoru v lokalitě Dukovany, která je ve fázi posuzování studie proveditelnosti. Ministr Kuba dále kritizoval těžkopádnost byrokracie Evropské unie a deformování trhu rozdělováním evropských dotací. Během diskuze s podnikateli byly dále otevřeny otázky energetické koncepce ČR, budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany, úrovně vzdělanosti či konkurenceschop­nosti českého průmyslu a obchodu v evropském i celosvětovém měřítku. Více jak hodinové setkání zakončil ministr průmysl a obchodu slovy: „Český business potřebuje jednoduchá a racionální řešení“.

OHK Třebíč děkuje všem zúčastněním členům: TTS Energo s. r. o., TES s. r. o., TEDOM a. s., Envinet a. s., Kapucín Repro s. r. o., B-Technik s. r. o., Waldviertler Sparkasse Bank AG, Ing. Milanu Votypkovi.

Partneři OHK Třebíč