Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Snídaně pro personalisty III.

Okresní hospodářská komora Třebíč si Vás dovoluje pozvatna snídani s personalisty a zaměstnavateli, která se uskutečnídne 14. 10. 2013 v 10:00 hod.v budově banky Sparkasse (Karlovo nám. 53/42, projít banku, 2. patro)Snídaně s personalisty a zaměstnavateli jsou jednou z hlavních aktivitnově vytvořeného GENDER CENTRA, které zahájilo svou činnost v prosinci 2012.      

NABÍZENÁ TÉMATA:

1) ÚVOD DO GENDER PROBLEMATIKY I.
• Základní pojmy, historický vývoj
• Genderové stereotypy
• Genderová rovnost na trhu práce, nerovné odměňování

2) SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
• Jak být podnikem přátelským rodině
• Proč? Aneb spokojený rodič = loajální a efektivní zaměstnanec
• Na co si dát pozor – legislativní a psychologické aspekty

3) FLEXIBILNÍ FORMY ORGANIZACE PRÁCE
• Legislativa, ustanovení Zákoníku práce
• Částečný úvazek a práce konané mimo pracovní poměr
• Distanční pracovní poměry – nové možnosti, výhody, rizika
• Práce s flexibilní úpravou pracovní doby

4) ÚVOD DO GENDER PROBLEMATIKY II.
• Rovné příležitosti mužů a žen, oblasti nerovného postavení žen a mužů
• Diskriminace a antidiskriminační opatření
• Genderově motivované obtěžování, mobbing, bossing, hranice vhodného chování

Účast zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.
Svoji účast a vybrané téma potvrďte, prosím do 10. 10. 2013
na e-mail: info@ohktrebic.cz nebo tel. 724 613 062

 

Partneři OHK Třebíč