Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

XVIII. veletrh vzdělávání DIDACTA 2013

Vážení vystavovatelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XVIII. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA 2013, který se koná 17. 10. 2013 v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734. Cílem veletrhu je podat rodičovské, školské a podnikatelské veřejnosti ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení, propojit tuto nabídku s možností uplatnění v praxi a umožnit podnikatelským subjektům, aby představili veřejnosti své produkty, kterými zajišťují materiální zázemí škol.

ážení vystavovatelé,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XVIII. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA 2013, který se koná 17. 10. 2013 v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734.
Cílem veletrhu je podat rodičovské, školské a podnikatelské veřejnosti ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení, propojit tuto nabídku s možností uplatnění v praxi a umožnit podnikatelským subjektům, aby představili veřejnosti své produkty, kterými zajišťují materiální zázemí škol.

Nabídka pro vystavovatele:

  • Prezentace Vaší školy či společnosti v rámci veletrhu.
  • Osobní setkání se zájemci o studium ve Vaší škole a s firmami navazující spolupráci v rámci praxí.
  • Dostatečné prezentační místo v budově Střední průmyslové školy Třebíč.
  • Masivní propagace celé akce v Třebíči a okolí.
  • Zveřejnění v katalogu vystavovatelů, ve kterém bude každá ze škol a firem mít možnost zveřejnit svůj profil a dostane prostor pro vlastní text či grafiku. Katalog bude zveřejněn na webu OHK Třebíč v roce 2013 – 2014.
  • Zveřejnění v elektronickém zpravodaji OHK Třebíč.

Partneři OHK Třebíč