Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Cestovní náhrady v roce 2015

Seminář zaměřený na cestovní náhrady v roce 2015 – v návaznosti na legislativní změny v zákoníku práce a v zákoně o daních z příjmů, nové vyhlášky pro rok 2015.

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá – Květoslava Novotná

 

Program semináře:

1) Vymezení pojmů dle zákoníku práce

 • pracovní cesta
 • místo výkonu práce
 • pravidelné pracoviště
 • tuzemská pracovní cesta
 • zahraniční pracovní cesta
 • poskytování a vyúčtování záloh
 • paušalizace náhrad

2) Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHK a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

 

3) Příklady výpočtů

V tuzemsku

 • tuzemská pracovní cesta jednodenní
 • tuzemská pracovní cesta dvoudenní
 • tuzemská pracovní cesta vícedenní
 • přerušení pracovní cesty

V zahraničí

 • zahraniční pracovní cesta jednodenní
 • zahraniční pracovní cesta dvoudenní
 • zahraniční pracovní cesta vícedenní
 • kombinace: tuzemsko, více zahraničních států
 • použití cizí měny – přepočty
 • přerušení pracovní cesty

Použití paušální náhrady a postup při neprokázání výdajů

 

4) Dotazy, diskuse

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura. 

Možnost přihlášení do 8. 6. 2015.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. 

Partneři OHK Třebíč