Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Jednání se zákazníkem

Seminář určený pro pracovníky, kteří v každodenním telefonickém či osobním kontaktu s klienty musí dbát na dokonalý "prozákaznický" přístup při řešení jejich požadavků a potřeb a tím budovat pozitivní vztahy a loajalitu zákazníků. 

Program:

 • profesionální přístup ( kdo je zákazník, jeho potřeby a očekávání, zásady komunikace se zákazníky, cíle rozhovoru, model efektivní sociální komunikace)
 • pozitivní komunikační a vztahové prvky
 • možnosti ovlivňování (kultura projevu, verbální a neverbální komunikace, co do komunikace se zákazníky nepatří)
 • nekonfliktní zvládání námitek zákazníků ( nácvik řešení konkrétních námitek dle potřeb účastníků)
 • řešení nepříjemných komunikačních situací

 

Cíle školení:

 • zvýšit profesionalitu pracovníků
 • zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klientem s ohledem na charakter práce
 • naučit se využívat pozitivních komunikačních prvků, budovat tak pozitivní vztahy se zákazníkem a předcházet konfliktům
 • naučit účastníky používat efektivní metody komunikace
 • naučit účastníky vhodné reakce a odpovědi na nejčastější námitky zákazníků a nabýt tak jistoty při řešení vzniklých situací
 • osvojit si asertivní techniky při zvládání obtížných komunikačních situací s ohledem na udržení dobrého vztahu s klientem

Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá - samostatná lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti komunikačních dovedností a zákaznického servisu

V ceně semináře je pracovní materiál, psací potřeby a občerstvení - káva, čaj, voda, koláčky, bageta. 

Partneři OHK Třebíč