Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Novinky v legislativě životního prostředí

Na tomto semináři budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny všechny podstatné aktuální legislativní změny v oblasti životního prostředí. Seminář je určen pro všechny, kteří se nestíhají orientovat v záplavě legislativních změn a potřebují znát jejich praktické dopady na provoz podnikatelských subjektů. 

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá: Ing. Ondřej Lazárek 

Obsah semináře:

  • změny v zákoně o odpadech (zpětný odběr, elektrozařízení, komunální odpady, evidence při přepravě nebezpečných odpadů ad.) a prováděcích vyhláškách (průběžná evidence, základní popis odpadu ad.)
  • změny zákona o ochraně ovzduší (poplatková hlášení, souhrnná evidence) a prováděcí vyhlášky
  • kontroly těsnosti klimatizací, tepelných čerpadel a dalších zařízení podle nového evropského nařízení č. 517/2014
  • kácení dřevin podle novelizované vyhlášky 189/2013 Sb.
  • změny v chemické legislativě z pohledu uživatele (značení směsí po 1. 6. 2015 ad.)
  • novela zákona o vodovodech a kanalizacích a prováděí vyhlášky
  • provádění státních kontrol podle nového kontrolního řádu (255/2012 Sb.)
  • očekávané změny v legislativě
  • diskuze a průběžné zodpovídání dotazů

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura. 

Možnost přihlášení do 15. 4. 2015..

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Partneři OHK Třebíč