Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Kombinovaná nomenklatura EU a zařazování zboží v roce 2015

  Použití při celním řízení, statistice Intrastat CZ, v problematice daně z přidané hodnoty a spotřební daně

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá : JUDr. Pavel Matoušek 

 

Program semináře:

 • právní úprava Kombinované nomenklatury EU
 • společný celní sazebník EU 2015
 • TARIC
 • členění Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží
 • Speciální pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol Kombinované nomenklatury EU – úvodní poznámky tříd a kapitol
 • Vysvětlivky HS a vysvětlivky KN EU
 • Metodický postup při zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU
 • Závazná informace o sazebním zařazení zboží
 • Nezávazné zařazení zboží
 • Databáze EBTI (EZISZ)
 • Povinné zařazení určitého zboží do KN EU – prováděcí nařízení Komise EU
 • Souvztažnost zařazení zboží v praxi – celní problematika, statistika Intrastat CZ, původ zboží, DPH a spotřební daně
 • Souvztažnost zařazení zboží a zboží dvojího užití
 • Odpovědnost za správnosst zařazení zboží, správní delikt, sankce
 • Diskuse, dotazy

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura. 

Možnost přihlášení do 27. 5. 2015..

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Partneři OHK Třebíč