Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Veřejné zakázky od startu až k cíli

Seminář byl zrušen z důvodu nízkého počtu přihlášených   Seminář určený všem uchazečům o veřejné zakázky

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá - Mgr. Martin Budiš - ( působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a právu životního prostředí. 

Obsah semináře:

 • definice a vysvětlení důležitých pojmů
 • kvalifikace a způsob prokazování
 • druhy zadávacích řízení
 • průběh zadávacích řízení
 • lhůty
 • podání žádosti o účast
 • podání nabídky
 • jak správně zpracovat nabídku a její obvyklé náležitosti
 • některé úkony zadavatele z pohledu uchazeče (posouzení kvalifikace, otevírání obálek s nabídkami, písemné vysvětlení nabídky atd.)
 • ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele a dohled nad zadáváním veřejných zakázek
 • dotazy

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Možnost přihlášení do 13. 2. 2015.

 

 

Partneři OHK Třebíč