Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Změny a novinky v daních a účetnictví v roce 2015

Přijďe si poslechnout aktuality v oblasti daní a účetnictví od oblíbeného lektora!

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

 

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuálními informacemi v oblasti dani z příjmů, dani z přidané hodnoty a účetnictví pro rok 2015, a to v jejich vzájemných souvislostech a dopadech.

·         nejvýznamnější změny v novele zákona o daních z příjmů přijaté pro rok 2015, včetně dopadů změn navazujících účetních předpisů

·         upozornění na ta ustanovení zákona o daních z příjmů, která vyvolávají časté problémy při jejich praktickém uplatňování

·         aktuální legislativní stav v oblasti daně z příjmů platný zpetně i pro rok 2014

·         vybraná ustanovení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a jejich dopad do daní z příjmů a účetnictví

·         problematické okruhy v zákoně o DPH včetně upozornění na některá sdělení, pokyny a informace GFŘ

·         aktuální judikáty NSS vztahující se k dani z příjmů a DPH a jejich praktický dopad pro daňové přiznání roku 2014 a k uplatnění DPH v konkrétních případech

·         závěry přijaté na Koordinačním výboru KDP a GFŘ k vybraným příspěvkům k dani z příjmů a k DPH

·         diskuze • odpovědi na dotazy

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána Faktura – daňový doklad. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Možnost přihlášení do 9. 1. 2015

Partneři OHK Třebíč