Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Ekonomické minimum

Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč pro Vás v rámci projektu „Prolomit zeď“, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76­.00268 připra­vila kurz Ekonomické minimum.

Kurz je určen pro muže i ženy bez věkového omezení, účast v kurzu je zdarma, absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Kurz proběhne v období 01/2015 – 03/2015 – rozsah 16 hodin. Uzávěrka přihlášek je 19. 12. 2014.

Obsahová náplň kurzu:

  • Ekonomika - potřeby, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces, tržní systém, majetek podniku, náklady, výnosy, zisk, zdroje financování, daně, ekonomické kalkulačky
  • Základy účetnictví
  • Právo na zaměstnání, Zákoník práce - pracovní poměr, pracovní smlouva, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr, pracovní řád, dovolená, odměňování, výpočet mzdy, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, pojištění odpovědnosti
  • Právní formy podnikání, provozování živnosti, živnostenská správa
  • Podnikání, podnikatel - Nový občanský zákoník, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní korporace
  • Odpovědnost ža škodu, náhrada škody - občanské právo, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy
  • Marketing a prodej - marketingová situační analýza, marketingový výzkum, marketingový mix 4P
  • Management - řízení, profil manažera, rozhodování, plánování, vedení, organizování, komunikace, kontrola

Leták ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč