Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Technické minimum

Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč pro Vás v rámci projektu "Prolomit zeď", reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00268 připravila kurz Technické minimum.

Kurz je určen pro muže i ženy bez věkového omezení, účast v kurzu je zdarma, absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Kurz proběhne v období 01/2015 - 03/2015 - rozsah 20 hodin. Uzávěrka přihlášek je 19. 12. 2014.

Obsahová náplň kurzu:

  • Technická dokumentace - 2D výkres a 3D model, náležitosti výkresu sestavy a výrobního výkresu - formáty, čáry, měřítka, technické zobrazování součástí - průměty, řezy, detaily, popisové pole, kusovník, pozice, kóty, tolerování, značky drsnosti povrchu, geometrické tolerance... Ostatní dokumentace - zákaznický=montážní a prezentační výkres, výrobní postup atd.
  • Nauka o materiálu - rozdělení a značení kovů, plasty a ostatní nekovy, spojované materiály - kompozice, slinuté materiály. Vlastnosti materiálů a jejich zkoušení - pevnost a pružnost.
  • Výrobní technologie - základní výrobní metody - tváření, svařování, odlévání, obrábění a dokončovací úpravy. Výroba plastových výrobků - vstřikování, vytlačování, lisování, tváření a svařování
  • Výroba plastových výrobků a vzorků - pomocí CNC strojů, výroba zkušeníbho vzorku=prototypu - 3D tisk
  • Výrobní pomůcky a měřidla - přípravky, formy, kalibry, měrky, konvenční a CNC měření

Leták ke stažení zde.

 

 

Partneři OHK Třebíč