Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Pracovní právo v roce 2013

Aktuální témata v oblasti pracovního práva v podání uznávaného odborníka Doc. JUDr. Milana Galvase, CSc. 

Aktuální témata v oblasti pracovního práva v podání uznávaného odborníka

Doc. JUDr. Milana Galvase, CSc.

Anotace:

  1. Závislá práce, jako předmět pracovního práva.
  2. Ochrana zaměstnance.
  3. Zákaz „Švarc-systému“.
  4. Uplatnění smluvního principu v pracovním právu (co všechno je možné ve smlouvách sjednat)
  5. Pracovní smlouva jako nejdůležitější smlouva (forma, obsah, neplatnost). Povinné náležitosti obsahu pracovní smlouvy, ostatní náležitosti:
  • zkušební doba
  • doba trvání pracovního poměru
  • mzda (minimální mzda, zaručená mzda)
  • agenturní zaměstnávání
  1. Skončení pracovního poměru.

Partneři OHK Třebíč