Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Novely zákona o DPH k 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

Přijďte si poslechnout novinky v oblasti DPH od uznávaného odborníka - spoluautora zákona o DPH.

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá - Ing. Ota Paikert -  odborný konzultant pro DPH. Věnuje se DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Podílel se na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. V této oblasti publikuje v různých odborných časopisech a bulletinech, včetně knižní podoby formou publikace.

Obsah semináře:

 • upozornění na změny k 1. 1. 2015
 • předmět daně, možnost volby
 • uplatňování Občanského zákoníku v DPH
 • uplatňování zákona o korporacích v DPH
 • obrat pro registraci
 • stavební pozemek, nový výklad
 • nemovité věci a jejich dodání
 • právo stavby
 • osoba povinná k dani
 • osoba identifikovaná a plátce
 • sankce za neregistrování
 • daňové doklady, neporušitelnost obsahu
 • nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace
 • nespolehlivá osoba a ručení za daň
 • přenesení daňové povinnosti na příjemce
 • směrnice 42 a 43/2013 EU k 1. 10. 2014
 • sazby daně
 • dlouhodobý majetek a jeho sledování v daňové evidenci
 • výpočet daně a zaokrouhlování
 • daňová povinnost a uskutečnění zdanitelného plnění
 • opravy základu daně a výše daně
 • opravné daňové doklady
 • elektronické daňové přiznání a jeho povinné přílohy
 • nárok na odpočet daně
 • úpravy odpočtu u krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • krácení nároku na odpočet poměrem a koeficientem
 • přechodná ustanovení zákonů - přechodná období
 • další zaměření semináře na nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku
 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána Faktura – daňový doklad. 

Možnost přihlášení do 21. 11. 2014.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Partneři OHK Třebíč