Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů podle nového občanského zákoníku

Nevíte si rady s vymáháním a řešením pohledávek/dluhů podle nového Občanského zákoníku?  Na našem semináři se dozvíte všechny aktuální informace z právního, účetního a daňového pohledu. 

Obsah semináře:

 • srovnání úpravy závazkových vztahů podle nového Občanského zákoníku s předchozí právní úpravou
 • prevence proti vzniku nedobytných pohledávek
 • informační zdroje
 • zajištění dluhu a utvrzení dluhu
 • úroky z prodlení
 • promlčení a prekluze
 • optimalizace postupů při vymáhání a řešení pohledávek
 • tržní cena (bonita) pohledávek
 • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek
 • pohledávky za dlužníkem v likvidaci a uplatnění pohledávek v insolvenčním ří­zení
 • trestněprávní odpovědnost
 • odpis pohledávek a dluhů
 • opravné položky k pohledávkám
 • příklady z praxe, diskuse, dotazy
 • aktuality k datu konání semináře

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá : Ing Josef Bařina

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána Faktura – daňový doklad. 

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

Partneři OHK Třebíč