Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2014

Přijďe si poslechnout aktuality z oblasti daní z příjmů od oblíbeného lektora! 

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Předmětem tohoto semináře bude rozbor zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014. Přehled nejdůležitějších změn vyvolaných rekodifikací soukromého práva, vazby na nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.

Např.:

dary nově v zákoně o DP

bezúročné půjčky

srážková daň - DPP, autorské honoráře

kurzové rozdíly

změny v daňových a nedaňových nákladech

opravné položky atd.

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána Faktura – daňový doklad. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

 

Partneři OHK Třebíč