Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Datové schránky v praxi aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady

Víte jak správně používat datovou schránku?  Od 1. 1. 2015 bude povinná elektronická komunikace s ČSSZ – připravte se na to již nyní!

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

RNDr. Ing. Eva Urbanová

Seznámení účastníků semináře s problematikou elektronické komunikace nejen s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou. V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky.

Obsah semináře:

• platná legislativa v oblasti datových schránek - povinná elektronická komunikace s ČSSZ od 1. 1. 2015

praktická práce se zkušební datovou schránkou

• co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz;

• informační zdroje;

• druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci;

• způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky;

• znepřístupnění/zru­šení datové schránky;

• zneplatnění a vydání nových přístupových údajů;

• funkcionality datové schránky a jejich nastavení;

• doručování dokumentů;

• datová zpráva a její možné stavy;

• poštovní datová zpráva;

• výhody/nevýho­dy/omezení datové schránky;

• autorizovaná konverze dokumentů

• správní delikty;

• vazba na správní řád;

• vazba datové schránky a elektronické spisové služby;

• aktuality k datu konání semináře.

Toto vše se můžete dozvědět a naučit na našem semináři.

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána Faktura – daňový doklad. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

 

 

Partneři OHK Třebíč