Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daňové a účetní aktuality

Přijďte si poslechnout aktuality z oblasti daní a účetnictví!

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Předmětem tohoto semináře bude rozbor vybraných problémů daňové a účetní problematiky, s ohledem na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další klíčové předpisy nové soukromoprávní úpravy. Oblast bude pojednána průřezově s ohledem na daň z příjmů, DPH a účetnictví.

Např.:

  • Odměňování statutárních orgánů, souběh funkcí
  • Nájem nemovitých věcí, jistota (kauce), pacht – daňové dopady
  • Smluvní sankce a jejich účtování
  • Vznik, zánik a promlčení pohledávek
  • Prodej a nájem nemovitostí v DPH

Toto a mnoho dalších užitečných informací se můžete dozvědět na našem semináři.

Partneři OHK Třebíč