Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Nový zákon o obchodních korporacích od 1. 1. 2014

ZRUŠENO! z důvodu nízkého počtu přihlášených

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

JUDr. Daniela Světlíková

Od 1. Ledna 2014 vešel v platnost Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (zkr. ZOK), který společně s novým občanským zákoníkem nahradil původní občanský a obchodní zákoník.

Zákon o obchodních korporacích je zvláštním předpisem, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Pod pojmem obchodní korporace ZOK zahrnuje všechny formy obchodních společností, a vymezuje podmínky, za jakých lze tyto společnosti založit a rovněž účel, pro který může být korporace zřízena. Přesto, že celkový výčet typů obchodních korporací se nemění, zákon stanoví řadu nových pravidel pro jejich fungování. Nový zákon tak přinesl nové možnosti podnikatelům a jejich společníkům. Nyní si mohou svobodněji upravit vztahy a vnitřní záležitosti společnosti, ale na druhé straně – za špatné hospodaření ponesou představitelé společnosti vyšší odpovědnost.

Pro dříve založené společnosti běží také lhůta pro odstranění nesouladu s novou právní úpravou. Ten, kdo nedostatky neodstraní, velmi riskuje. Může totiž dojít až ke zrušení společnosti!

Změny se nevyhnuly ani oblíbené společnosti s ručením omezeným – jak a za co budou ručit společníci; nakládání s kmenovým listem, výše minimálního vkladu, společnická žaloba.

Toto a mnoho dalších důležitých informací se dozvíte na semináři!

 

Úhrada účastnického poplatku:

- bankovním převodem: číslo účtu 2500004840/7940, WSPK Třebíč, variabilní symbol datum semináře (při platbě těsně před seminářem prosím předložte doklad o zaplacení ).

- úhrada v hotovosti: v den konání semináře (nutno přinést přesnou částku). 

Účastnický poplatek je uveden vč. DPH a je v něm zahrnuto občerstvení.

Odhlášení ze semináře:

 - je možné do 5.3.2014, jinak Vám bude naúčtován účastnický poplatek i při neúčasti.

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10. 3. 2014.

Partneři OHK Třebíč