Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Whistleblowing – zcela nové povinnosti (nejen) pro zaměstnavatele

  Cílem semináře je seznámení účastníků se základními novinkou v oblasti ochrany vybraných skupin osob – oznamovatelů protiprávního jednání. Ze směrnice EU a prováděcího zákona plyne pro povinné subjekty, zejména pro zaměstnavatele, řadu povinností, které musí plnit, vč. zavedení systému oznámení pro ohlášení porušení práv a určení odpovědné osoby. Školení je tak vhodné pro všechny, kteří se chtějí v této problematice zorientovat a zjistit, co vše musí nově splňovat a jak to mají provést. Při provádění účastníků touto novou právní úpravou bude lektor využívat dlouhodobé praxe na poli pracovního práva a zákoníku práce, jelikož směrnice bude dopadat a povinnosti budou muset splnit zejména zaměstnavatelé, přičemž provázanost s pracovním právem je zde značná.  

Obsah semináře – komplexní provedení novou právní úpravou:

Whistleblowing – vysvětlení pojmu, zásad a uplatnění v praxi podniku a zaměstnavatelů

Jaké povinnosti vznikají firmám a jaké povinnosti musí zaměstnavatelé splnit?

Lhůty ke splnění povinností a co všechno musí být prověřeno

Způsob zavedení informačního kanálu

Určení odpovědné osoby a zpracování oznámení

Odpovědnost zaměstnavatele a odpovědné osoby

Povinnosti na úseku evidence oznámení

Zavedení ochrany oznamovatele

Jak správně nastavit interní systém v souladu s právní úpravou?

 

Diskuse.

Lektor: JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Přihláška na seminář

Jméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Počet přihlašovaných osob

Název firmy

Ulice

Město

PSČ

Poznámka

Partneři OHK Třebíč