Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Velká novela zákoníku práce 2023

V rámci školení Vás provedeme stávající právní úpravou a připravovanou novelou zákoníku práce. Vysvětlíme si jednotlivé změny, které novelizace přináší, srovnáním právních úprav pro lepší pochopení změn. Lektor klade důraz na individuální přístup, kdy je možné v průběhu celého školení pokládat dotazy.

Osnova:

HOME OFFICE

 • provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice
 • nastavení home office v praxi
 • BOZP
 • zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office
 • rozvrhování směn
 • kdo má na home office nárok
 • povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet
 • náležitosti dohody

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)

 • práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah
 • ukončení dohod
 • souběh dohody a pracovního poměru
 • úprava posuzovaného vyrovnávacího období
 • povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit
 • vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout
 • seznámení se s rozvrhem směn

 

DORUČOVÁNÍ

 • elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu
 • elektronizace v pracovněprávních vztazích
 • uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto doručováním
 • změny ve způsobu doručování
 • význam vlastní e-mailové adresy

 

INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP

 • nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance
 • lhůty pro informování
 • sankce v případě nedoložení informování zaměstnance

 

KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA

 • nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců
 • obnovení původních podmínek
 • forma žádosti a zamítnutí

 

DALŠÍ DÍLČI BODY

 

Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.

Přednáší: JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Partneři OHK Třebíč