Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Webinář Datové schránky - ZRUŠENO

Cílem webináře je seznámení účastníků s doručováním dokumentů prostřednictvím datové schránky (včetně praktických ukázek) s důrazem na jejich povinné zřizování pro další uživatele od 1. ledna 2023. POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 2.3.2023 - SEMINÁŘ ZRUŠEN (pro nízký počet přihlášených)

Obsah webináře:

 • způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem)
 • zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
 • právní zakotvení problematiky datových schránek
 • co je to datová schránka a k čemu slouží
 • kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
 • kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost
 • kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
 • nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
 • zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
 • znepřístupnění/zrušení datové schránky
 • datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
 • dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
 • poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
 • způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
 • konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
 • praktická práce se zkušební datovou schránkou
 • aktuality k datu konání webináře

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

 

 

 

 

Partneři OHK Třebíč