Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Aktuální otázky v nemocenském pojištění od 1.1.2014

POZOR! Velké změny v nemocenském pojištění od 1.1.2014

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Bc. Vítězslav Čech

 

Nemocenské pojištění – změny od 1.1.2014 a aktuální otázky

-       změny v poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců,

-       povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů s orgány nemocenského pojištění,

-       změny v nemocenském pojištění zaměstnanců – novela zákona o nemocenském 

        pojištění od 1.1.2014,

-       změny v odvodu pojistného na sociální zabezpečení v návaznosti na novelu zákona o

        nemocenském pojištění od 1.1.2014,

-       aktuální otázky nemocenského pojištění a výklady (např. spolupráce zaměstnavatelů a

        OSSZ při exekucích, zaměstnání malého rozsahu, rozhodování o vzniku a ukončení  

        dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování, specifické případy vzniku a zániku

        účasti na nemocenském pojištění atd.)

-       koordinační nařízení EU (vyslání zaměstnanců, souběh výkonu činností ve více  

        členských státech EU, tzv. marginální činnost atd.)       

 

Partneři OHK Třebíč