Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce

  Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem i zánikem pracovního poměru, budou probrány nejčastější chyby v pracovních smlouvách a tipy pro zaměstnavatele, problematika přesčasů a praktické problémy při určení a výpočtu dovolené. Důraz bude rovněž kladen na správné rozvázání pracovního poměru se soudním přesahem.   Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!   Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.  

 

Obsah semináře:

1. Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.

2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.

3. Zkušební doba a její prodlužování.

4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, jak správně sjednat pracovní poměr zástupu za MD.

5. Převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.

6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.

7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.

9. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.

10. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele

11. Další instituty pracovního práva - doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.

14. Plánované změny v roce 2022

Diskuse.

 

Partneři OHK Třebíč