Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině

Význam Průmyslu 4.0 a digitalizace pro malé a střední podniky nezadržitelně roste. Tyto nástroje jsou pro budoucnost firem nepostradatelné. Mnoho společností mění své procesy nebo tak plánuje učinit. Vysokoškolská a vzdělávací zařízení jsou hlavním zdrojem kvalifikací tolik potřebných odborných pracovníků a je tedy žádoucí podnikatelské a vzdělávací sféry propojovat.   Jak tedy vypadá Průmysl 4.0 v praxi? Jaké výhody digitalizace přináší? Jak vypadá přeshraniční spolupráce k tématu Průmysl 4.0 nejen mezi firmami ale i výzkumnými organizacemi a vysokými školami? Odpovědi na tyto a další otázky přináší poznávací cesta „Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině“, na kterou Vás srdečně zveme.

Poznávací cesta pro účastníky z České republiky, Rakouska a Bavorska a následujícím obsahem:

  • Prezentace přeshraničních projektů k tématu digitalizace a P 4.0
  • Příklady dobré praxe z VŠ a podniků
  • Exkurze do virtuální továrny VŠPJ
  • Exkurze do firmy SAPELI

Podrobný program najdete zde. 

Přihláška:  https://www.evropskyregion.cz/registrace_implementace-prumysl-40-na-vysocine.html.

Účast na semináři je bezplatná. Akce bude probíhat na místě a bude simultánně tlumočena do němčiny/češtiny. Přesun do firmy SAPELI je zajištěn.

Partneři OHK Třebíč