Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daň z přidané hodnoty 2021 - 2022

ON-LINE SEMINÁŘ s Jiřím Klímou Předmětem semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2021 a výhled na rok 2022. Seminář je zaměřen především na rekapitulaci změn a úprav zákona o DPH v roce 2021 ve světle současných výkladů. 

Z obsahu:
Záloha na nadměrný odpočet
Osvobození nájmu nově a jeho důsledky
Sazby daně k 1.1.2021
Změny v daňovém přiznání a elektronické komunikaci se správcem daně
E-commerce, OSS
Prodej zboží na dálku
Služby s místem plnění v EU
Prominutí DPH na elektřině a plynu
Nový režim cestovních služeb
Rozsah semináře: cca 3 hodiny

__________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ:

Uzávěrka přihlášek je 9. 2. 2022.

Přístupový odkaz na seminář bude zaslán v den konání semináře účastníkům, kteří budou mít uhrazený účastnický poplatek. Seminář na zaslaném odkazu bude možné shlédnout od 11. 2. - 11. 3. 2022.

Partneři OHK Třebíč