Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce-ZRUŠENO

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování školení získá účastník znalosti související se vznikem i zánikem pracovního poměru, budou probrány nejčastější chyby v pracovních smlouvách a tipy pro zaměstnavatele, problematika přesčasů a praktické problémy při určení a výpočtu dovolené. Důraz bude rovněž kladen na správné rozvázání pracovního poměru se soudním přesahem. Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků! Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.  

Obsah semináře:

1. Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.

2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.

3. Zkušební doba a její prodlužování.

4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, jak správně sjednat pracovní poměr zástupu za MD.

5. Převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.

6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.

7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.

9. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.

10. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele

11. Další instituty pracovního práva - doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.

14. Plánované změny v roce 2022 – whistleblowing a work-life balance

15. Diskuse

_____________________________________________________________________________________

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva a byla zařazena mezi významné advokátní kanceláře v České republice pro rok 2019.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

___________________________________________________________________________

Seminář se uskuteční prezenční formou, v případě Vašeho zájmu bude možné se připojit i online (prosím, zájem o on-line připojení uveďte v poznámce v přihlašovacím formuláři)

 

Uzávěrka přihlášek - 22. 4. 2022.

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842


V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč