Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Whistleblowing – zcela nové povinnosti (nejen) pro zaměstnvatele - ZRUŠENO

Whistleblowing – vysvětlení pojmu, zásad a uplatnění v praxi zaměstnavatelů Jaké povinnosti vznikají firmám a jaké povinnosti musí zaměstnavatelé splnit? Způsob zavedení informačního kanálu Určení odpovědné osoby a zpracování oznámení Zavedení ochrany oznamovatele Jak správně nastavit interní systém v souladu s právní úpravou? Diskuse a návod, jak správně interní systémy nastavit.

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva a byla zařazena mezi významné advokátní kanceláře v České republice pro rok 2019.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

___________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.


Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842


V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč