Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Webinář: Průmysl 4.0 - jednoduše, bez hranic

Význam digitalizace pro malé a střední podniky neudržitelně roste. Mnoho společností mění své procesy nebo tak plánuje učinit. Jaká jsou správná opatření a jak celý proces zahájit? Kde získat potřebné poradenství nebo finanční podporu a jaké jsou zkušenosti malých a středních firem?Odpovědi na tyto a další otázky přináší webinář „Průmysl 4.0 – jednoduše, bez hranic“, na který Vás zve Kraj Vysočina, spolková země Horní Rakousko a další partneři.

Webinář je určen především malým a středním podnikům všech odvětví, které digitalizační procesy teprve plánují nebo jsou na začátku procesu digitalizace, rádi však přivítáme i další zájemce o toto téma.

Kdy: 20. května 2021, od 12:30 do 16:15 hod.

Program:

·      Přivítání:

Hana Hajnová – náměstkyně hejtmana / Kraj Vysočina

Markus Achleitner – zemský radní pro hospodářství / Horní Rakousko

·     Keynote: Úvod do tématu Průmysl 4.0 na praktických příkladech
Filip Plevač, expert na digitalizaci, robotizaci a Průmysl 4.0

·     Část I: Poradenství & dotační možnosti pro Průmysl 4.0 (proběhne paralelně ve dvou skupinách)

 

Poradenství & dotační možnosti pro P 4.0 v CZ (příspěvky v českém jazyce)

o   Národní centrum Průmyslu 4.0 – služby pro malé a střední podniky, model hodnocení digitální zralosti firem, zkušenosti z praxe

Alena Burešová, Lubomír Kristek / NCP4.0

o   Možnosti financování malých a středních podniků

Alena Burešová / NCP4.0

o   DIH - DIGIMAT – podpora digitalizace

Petr Minář / INTEMAC

o   Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině

Zdeněk Martínek / Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

o   Programy podpory digitální transformace v Jihočeském kraji

Lenka Chrobočková / Jihočeský vědeckotechnický park

 

Poradenství & dotační možnosti pro P 4.0 v Horním Rakousku (příspěvky v německém jazyce)

o   Digital Starter 21 – Hornorakouský dotační program pro digitální projekty

Anton Fragner, Inovační a technologický servis / WKOÖ

o   Spolek pro kvalifikace digitálních kompetencí  dosavadní zkušenosti – podobně to může fungovat i u Vás
Hartinger Karin, Human Capital Management / Business Upper Austria

o   DIGITAL CHECK – navigační nástroj v džungli P4.0

Wolfgang Kurz, Digitální transformace /  Business Upper Austria

o   Dotační možnosti pro digitalizaci  v oblasti R&D

Juliane Rieger, poradenství pro vědu a inovace / Business Upper Austria

 

·      Část II: Příklady implementace konceptu Průmysl 4.0 v malých a středních podnicích  

o   Praktické použití modelu digitální vyspělosti pro P4.0
Herbert Furch / Furch Consulting (AT)

o   Monitoring a sběr dat z výroby
Jan Garai / Ostendorf – OSMA s. r. o. (CZ)

o   SME Accelerator připravuje truhláře na digitální dobu
Gabriel Gruber, MHC-Klastr pro výrobu nábytku a zpracování dřeva / Biz-up (AT)

o   DIH – DIGIMAT – jak na digitalizaci
Erik Odvářka / INTEMAC (CZ)


·      Shrnutí a závěr  

 

Webinář proběhne v aplikaci ZOOM a bude simultánně tlumočen (vyjma příspěvků prezentovaných v Části I programu).

 

Přihláška:

Účast na webináři je bezplatná.

Přihlášení je možné do 18. 5. 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Odkaz na webinář Vám zašleme den před jeho konáním.

Program webináře je ke stažení na https://www.kr-vysocina.cz/webinar-prumysl-4-0-jednoduse-bez-hranic-20-5-2021-12-30-16-15-hod/d-4106956/p1=29678

Partneři OHK Třebíč