Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Občanské právo pro podnikatele

Buďte bdělí, přijďte na seminář, a právo bude patřit i Vám!

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

JUDr. Daniela Světlíková

Občanské právo je základem soukromoprávních vztahů, je systémovým a komplexním základem celého  právního řádu. Základním pramenem úpravy soukromého práva se s účinností od 1. ledna 2014 stává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nový občanský zákoník je univerzálním kodexem soukromého práva, který při formulaci hodnot a zásad soukromého práva vychází z přirozenoprávní doktríny. Nový občanský zákoník je vybudován na diskontinuitě  s dosud platným zákonem č. 40/1964 Sb.

 Co se ještě na semináři dozvíte a naučíte:

  • základní východiska a rozdíly v pojetí obou občanských zákoníků
  • nové principy a zásady, na kterých je předpis vybudován (bez znalosti těchto zásad a principů není možné novou právní úpravu pochopit)
  • nové pojmy, resp. novinky v právní úpravě týkající se např. právního statusu osob, a to jak fyzických, tak i právnických a právních jednání těchto osob
  • problematika věcných práv  včetně práva stavby a problematika nového pojetí závazkových vztahů

 

Partneři OHK Třebíč