Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Udržování systému HACCP

Seminář je určen pro firmy podnikající v oblasti potravinářské a zemědělské výroby. Je realizován v rámci projektu dotovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Účast zdarma. Občerstvení zajištěno.

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Josef Minář – ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Cílem tohoto školení je výklad požadavků systému HACCP, včetně aktuálních změn. Důraz je kladen na integraci do systémů kvality, probírány jsou i speciální požadavky, které vyžadují standardy IFS a BRC.  Součástí kursu je praktické řešení jednotlivých oblastí HACCP a praktické ukázky HACCP pro libovolné potravinářské výroby.

Kurz je ideální pro vedoucí týmu a členy týmu HACCP. Účastníci získají znalosti, jak do systému HACCP zapracovat analýzu nebezpečí potravinových alergenů.

 •  Součástí druhého dne školení je praktická případová studie zaměřená na vytvoření systému HACCP ve vybraném potravinářském procesu.
 •  Účastníkům je presentována videosekvence výrobního procesu, na základě které poté ve skupinách vytvoří analýzu nebezpečí, stanoví kontrolní a kritické kontrolní body (CCP).
 •  Ke stanoveným CP a CCP poté určí kritické a kontrolní limity, systém monitoringu a nápravných opatření a systém ověřování těchto bodů.

Program prvního dne

 • Situace v oblasti legislativy HACCP
 • Zdravotní nebezpečí ve výrobě potravin, Nebezpečí mikrobiální kontaminace ve výrobě potravin a jeho ovládání jako základ pochopení požadavků na osobní a provozní hygienu.
 • Způsoby kažení potravin a způsoby konzervace jako nezbytný pilíř pro pochopení zavádění preventivní způsobů předcházení mikrobiální kontaminace. Možné zdroje mikrobiální kontaminace, jejich vehikula, cesty přenosu, primární/sekundární kontaminace, teploty specifické pro ovládání mikro-biologických nebezpečí.
 • Způsoby stanovení CCP, Správné nastavení monitoringu CCP, limitů, ověřování metod monitoringu CCP, stanovení nápravných opatření
 • Nastavení a praktické ukázky ověřování a validace systémů HACCP, postupy interních auditů systémů HACCP

Program druhého dne

 • Praktické cvičení. Presentace videosekvence výrobního procesu. Zadání úlohy. Práce ve skupinách, tvorba diagramu výrobního procesu.
 • Praktická úloha, pokračování skupinové práce - analýza nebezpečí pro presentovaný výrobní proces. Stanovení CP a CCP.
 • Praktická úloha, pokračování skupinové práce – popis stanovených CP a CCP – stanovení kritických a kontrolních limitů, systému monitoringu a nápravných opatření a systému ověřování těchto bodů.
 • Vyhodnocení skupinové práce, diskuse

 

Partneři OHK Třebíč