Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Školení Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021

  Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupí podle předpokládaného legislativního procesu v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, účetní, jednatele, HR manažery a ostatně všechny zaměstnance na plánované změny, jejichž účinnost se předpokládá v následujících měsících. Lektoři seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v očekávaných novinkách. Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.  

 

Obsah semináře:

 

 • Velké změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou, zdůraznění klíčových změn, přepočet dovolené na hodiny

   

  • Novinka - Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
  • Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby
  • Nová úprava náhrady nemajetkové újmy zaměstnanci
  • Novinky v oblasti doručování – jak správně doručit písemnost zaměstnanci?
  • Sdílené pracovní místo jakožto nový institut
  • Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny
  • Přechod práv a povinností a související změny a souvislost se skončením pracovního poměru
  • Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa

  Školení bude doplněno o praktické příklady z kontrol inspektorátu práce a ze soudních sporů v personální oblasti.

  Prostor pro dotazy účastníků během školení.

   

  Lektoři školení:

  JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

  JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

  Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

  Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva a byla zařazena mezi významné advokátní kanceláře v České republice pro rok 2019.

  Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

  Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

  ___________________________________________________________________________

  Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

  Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
  Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
  V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

  10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

  4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

   

  Partneři OHK Třebíč