Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Seminář k problematice brexitu

V souvislosti s blížícím se vystoupením Velké Británie z Evropské unie si Vás touto cestou dovolujeme pozvat na informační seminář, který Vám přiblíží aktuální situaci a nastíní možné dopady tzv. brexitu na Vaši činnost. Seminář se uskuteční pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina ve středu 30. 10. 2019 od 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B – 3.16. Předpokládané ukončení semináře je ve 14:00 hod.  

Program semináře:

I. blok

o   historie a kontext – proč brexit, co vedlo k referendu, jak probíhalo vyjednávání

o   současnost a varianty dalšího vývoje – základní rysy dohody o vystoupení, varianta vystoupení bez dohody („no deal“)

o   aktuální stav vyjednávání

o   budoucí vztahy EU a Velké Británie

II. blok

o   co pro podnikání znamená odchod s dohodou

o   jaké změny by přinesl „no deal“ – cla, řízení, regulatorní otázky, dopad na sektor služeb

Přednášející: Alice Krutilová (Úřad vlády České republiky), Lenka Fořtová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení Vaší účasti na semináři Ing. Lence Matouškové (e-mail matouskova.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 549, 724 650 278) nejpozději do 21. 10. 2019.

 

Partneři OHK Třebíč