Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví - dvoudenní seminář 23. 9. 2019 - 24. 9. 2019

Cílem tohoto semináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Obsahem semináře bude nejprve rozbor právních pojmů, dále rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad bude kopírovat životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, technické zhodnocení, opravy, až k vyřazení majetku z užívání. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů.    

Z probíraných témat:

•          Stanovení vstupní ceny, pořizovací ceny

•          Nemovité věci – právně, účetně, daňově

•          Právo stavby

•          Specifika nehmotného majetku – upgrade, update softwaru

•          Technické zhodnocení a opravy najatého majetku

•          Úvěr na majetek a zajišťovací převod práva

•          Technické zhodnocení – aktuální výklady a judikatura

 

Lektor: Ing. Jiří Klíma

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč