Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daňové a účetní aktuality - daňový balíček 2019

V současné době jsou schváleny podstatné změny jak daně z přidané hodnoty, tak i zákona o daních z příjmů. Některé změny jsou účinné od 1.4.2019, některé vstoupí do účinnosti v průběhu roku. Generální finanční ředitelství také pokračuje ve zveřejňování sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor klíčových novelovaných ustanovení zákona o DPH a zákona o dani z příjmů ve vzájemných souvislostech.    

Např.

 -           změny v počítání obratu pro DPH

-           vyrovnání a úprava odpočtu daně – významné opravy nemovitostí

-           úprava DUZP a přijatých plateb

-           poukazy – jednoúčelové a víceúčelové

-           tuzemský reverse-charge, úroky z prodlení

-           pokuty za kontrolní hlášení

-           ručení za DPH § 109, nespolehlivá osoba

-           změny v daňových nákladech

-           ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

Lektor: Ing. Jiří Klíma

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč