Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Základy práva nejen pro podnikatele

Cílem školení je seznámení účastníků se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich praktického uplatňování a dopadu do soukromého i pracovního života. Seminář je určen pro začínající i pokročilé podnikatele, vrcholové manažery, zaměstnance, kteří při výkonu své práce řeší uzavírání smluv či vymáhání pohledávek, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí rozšířit své právní znalosti v níže uvedených právních oblastech.

Obsah semináře:
Občanské právo

 • Uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy
 • Základní přehled nejčastěji uzavíraných smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájem (včetně prostor sloužících k podnikání)
 • Předsmluvní odpovědnost – pozor na důsledky tohoto nového institutu
 • Náhrada škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení, splatnosti faktur…na co si dát pozor ve smlouvách
 • Vymáhání pohledávek a jejich promlčení, uplatnění v soudním řízení o Zajištění závazku (ručení, zástavní právo, směnky…)
 • Máte e-shop? Nezapomeňte na základní povinnosti.
 • Jak na dlužníky, jak ochránit zaplacení faktur
 • Odpovědnost za vady – reklamace, vadné plnění, nároky

Obchodní právo

 • Pracovní smlouvy jednatelů - lze?
 • Odpovědnost jednatelů – ručení, vydání odměny
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Základní přehled založení společnosti
 • Obchodní rejstřík – co v něm najdeme, k čemu nám slouží?

Trestní právo

 • Trestní oznámení – kdo může podat, kdo může sepsat, kam se podává?
 • Postavení poškozeného, náhrada škody a probíhající trestní řízení
 • Trestní odpovědnost právnických osob – základní přehled

Insolvenční právo

 • Seznámení s insolvenčním rejstříkem
 • Mám pohledávku vůči dlužníkovi v insolvenci – co musím udělat?
 • Insolvenční návrh a přihláška pohledávky v insolvenčním řízení
 • Insolvence vs. exekuce – jaký je v tom rozdíl?

Pracovní právo

 • Pracovní smlouva a jak ji správně uzavřít
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • Náhrada škody způsobená zaměstnancem
 • Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
 • Základní přehled povinností zaměstnavatele

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

_________________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč