Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Novela zákoníku práce 2019

Cílem semináře je seznámení účastníků s novelizací v roce 2019, která se dotkne nemalé části zákoníku práce. Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků! 

Obsah semináře:

o   Zcela nová úprava dovolené a jejího výpočtu

o   Změny v doručování písemností

o   Změna výše minimální mzdy

o   Sdílené pracovní místo

o   Nové důležité osobní překážky v práci a jejich uplatňování v pracovních vztazích (otcovská poporodní péče)

o   Změny v poskytování pracovního volna neuvolněným členům zastupitelstev

o   Diskriminace zaměstnanců a nerovné zacházení

o   Hlavní změny při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

o   Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich vliv na pracovní dobu

o   Práce z domova a teleworking

o   Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené

o   Intenzita porušování povinností (kázně) a její vliv na možnost skončení pracovního poměru

o   Základní novinky v oblasti agenturního zaměstnávání

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

 

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

 

_________________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč