Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Požadavky systémů kvality a bezpečnosti potravin dle IFS, BRC, FSSC 22000

Seminář je určen pro firmy podnikající v oblasti potravinářské a zemědělské výroby. Je realizován v rámci projektu dotovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Účast zdarma. Občerstvení zajištěno.

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Josef Minář – ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Cílem dvoudenního školení je podrobně vysvětlit požadavky systémů kvality a bezpečnosti potravin, dle výčtu požadavků certifikačních schémat, které jsou nejvíce aplikované v ČR. Jedná se o normu IFS, normu BRC (Global Food) a normu FSSC 22000. Důraz je kladen na problematické a méně známé požadavky

 • Součástí školení jsou také ukázky praktických aplikací požadavků s pomocí video a fotodokumentace apod.,
 • Řešení modelových situací, nastínění nejlepších variant řešení problematických požadavků standardů

Program prvního dne

 • Situace v oblasti certifikací systémů kvality a zdravotní nezávadnosti
 • Požadavky areálu výrobního závodu, konstrukci a uspořádání budov, skladů, laboratoří, sociálních zařízení.
 • Požadavky na zásobování vodou, vzduch, ventilaci, kanalizaci, používané chemikálie. Zabezpečení závodu.
 • Požadavky na výrobní zařízení, nástroje, pomůcky, údržbu. Řízení kovů a skla. Programy čištění a sanitací, požadavky na CIP čištění.
 • Výčet opatření zabraňující mikrobiální kontaminaci, kontrola škůdců (prevence, monitoring, hubení škůdců). Osobní hygiena a zařízení pro pracovníky.
 • Požadavky na odpadové hospodářství. Přepracovávání (rework) – požadavky na použití, skladování a identifikaci reworků. Požadavky na obaly. Požadavky na skladování a dopravu. Metrologie.
 • Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy

 Program druhého dne

 • Výzkum a vývoj produktu, řízení alergenů. Požadavky na management nakupovaných materiálů a služeb.
 • Monitorování a měření produktu, požadavky na kontrolu hmotnosti, kontrolu obalů. Požadavky na laboratoře, plán kontroly produktu. Systémové požadavky – odpovědnost vedení, řízení dokumentace
 • Interní audity, reklamace, neshody, nápravná a preventivní opatření, přezkoumání vedením, krizový management.
 • Závěrečný test získaných znalostí, vyhodnocení testu, diskuse

Partneři OHK Třebíč