Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Aktuální otázky v DPH - nejen novela pro rok 2019

Aktuální otázky končícího roku 2018, které je dobré nepodcenit

•          metodické pokyny GFŘ,

•          nová judikatura Nejvyššího správního soudu,

•          a další důležité informace a poznatky.

 

Připravovaná novela k 1. 1. 2019

•          Značně rozsáhlá novela upravující poměry všech plátců. Změna stávajících pravidel a vznik řady nových

•          nové vymezení základních pojmů – úplata, nájem, osoby povinné k dani,

•          poukazy – zavedení zcela nových pravidel,

•          úprava výpočtu daně a její zaokrouhlování,

•          nový přístup k opravě základu daně u nedobytných pohledávek,

•          služby vázané na dovoz a vývoz – harmonizace s evropskou judikaturou,

•          zásah do režimu přenesené daňové povinnosti,

•          a další změny dotýkající se téměř každého plátce.

Vše bude s lektorem formou diskuze probráno, a to včetně návazných příkladů z praxe. 

Lektor: Mgr. Ing. Vít Křivánek

Partneři OHK Třebíč