Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zákoník práce pro zaměstnavatele a personalisty

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.

Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!

Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Obsah semináře:

1. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?

2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.

3. Zkušební doba komplexně

4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou

5. Problematika pracovních cest v praxi.

6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.

7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8. Vybrané problémy pracovní doby a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.

9. Vybrané problémy dovolené z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.

10. Další instituty pracovního práva - doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.

11. Seznámení s klíčovými instituty účinnými v rámci ochrany osobních údajů (GDPR) od května 2018 a povinnosti zaměstnavatele a personalistů s tímto spojené – na co nezapomenout v pracovních smlouvách, dotaznících, při monitorování zaměstnanců apod.  Jak správně nastavit vnitřní předpisy?

 

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

 

_________________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

Partneři OHK Třebíč