Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty prakticky

Datum 25. 5. 2018 je přelomové datum pro všechny zaměstnavatele z důvodu nabytí účinnosti GDPR, tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vyhněte se hrozícím postihům!

Cílem semináře je nejen z teoretického, ale především z praktického pohledu seznámit účastníky s novinou v oblasti ochrany osobních údajů - nařízení GDPR. Seminář je koncipován tak, aby účastník byl seznámen s tím, jaké změny se jej týkají, na co je nutno  se připravit, a jak se zorientovat v nařízení GDPR.

Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatle, jednatelů, řadových i vedoucích zaměstnanců, personalistů  a HR. Určeno pro začátečníky, ale i pokročilé.

Obsah semináře:

 • jak správně plnit povinnosti zaměstnavatele podle nové právní úpravy během trvání pracovního poměru a po jeho skončení?
 • obecný přehled o GDPR
 • Pojem osobní údaje ve světle uvedeného nařízení
 • Zpracování  osobních údajů z pohledu zaměstnavatele a personalisty - na co si dát pozor v pracovní smlouvě, jak nastavit vnitřní předpisy, jak to bude nadále s udělenými souhlasy
 • Kdy a za jakých podmínek může zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje
 • Subjekty podle GDPR (osoba zpracovatele, správce, příjemce, pověřence) a jejich funkce v pracovněprávních vztazích
 • Monitoring zaměstnanců aneb kamery na pracovišti
 • Evidence docházky podle GDPR
 • Fotografie zaměstnanců podle GDPR
 • Vyžadování údajů zaměstnavatelem podle zákoníku práce
 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Lektoři školení:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.  s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů.

Reference viz. www.brno-advokatnikancelar.cz a www.pracovni-pravo.cz

 

_________________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

 

Partneři OHK Třebíč