Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Prezentační dovednosti a kulturní odlišnosti

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR pan Martin Tlapa si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude konat 14. listopadu 2017 od 10:00 hod. v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR na Loretánském náměstí 5, Praha 1.  

PROGRAM SEMINÁŘE

K PŘÍPRAVĚ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

                                        prezentační dovednosti a kulturní odlišnosti

 

10:30 zahájení  - Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

10:45 – 12:15 Blok I. 

moderuje   Daniel Putík, zástupce ředitelky Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

            lektořiPavel Mašek a Ludmila Houdková –  společnost RealCoaching

            Téma:

-        tvorba prezentací  (PowerPoint) v návaznosti na podnikatelský záměr v daném teritoriu

-        prezentační dovednosti

12:15 – 12:30 přestávka

12:30 – 14:00 Blok II.

lektor – Markéta Šarbochová,  ředitelka  Diplomatického protokolu MZV ČR

-        kulturní odlišnosti a zvyklosti  v různých zemích světa

-        vedení obchodního  jednání  ve vazbě na teritorium

 

Registrace zde.

 

Partneři OHK Třebíč