Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Změna zákona o DPH

Lektor v rámci semináře provede posluchače legislativními změnami zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 170/2017 Sb.), které proběhly v souvislosti přijetím tzv. daňového balíčku, a to k 1. 7. 2017. Cílem semináře je rovněž aplikace těchto změn na praktické příklady, se kterými je možné se v praxi setkat.   Lektor: Ing. Mgr. Vít Křivánek 

Tématická náplň:

- nový režim DPH u společnosti (dříve "sdružení"),

- upřesnění definice nového dopravního prostředku,

- služby vztahující se k nemovité věcí,

- rozšíření přenesení daňové povinnosti (Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti),

- nová úprava vzniku povinnosti přiznat daň a nové vymezení tzv. neurčitého plnění,

- uskutečnění zdanitelného plnění po dobu delší než 12 měsíců,

- definice obchodního majetku,

- změny v opravě základu a výše daně,

- nová úprava mank a škod,

- pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ,

- vývoz a dovoz - dokazování,

- tzv. časový posun a nová úprava,

- nespolehlivá osoba,

- ručení za daň,

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V DPH. Poznatky z kontrolní činnosti, pravomocná rozhodnutí soudů. Nejčastější chyby u kontrolních hlášení. Jak se z chyb jiných poučit a vyvarovat se chybám. Sankce, pokuty a jak se jim účelně bránit.

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 720 051 842
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

Partneři OHK Třebíč