Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v Dukovanech ve spolupráci s čínskou CGN

Partneři OHK Třebíč