Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

GDPR – REVOLUCE V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Okresní hospodářská komora Třebíč a Keystone Company a. s. si Vás dovolují pozvat na odborné školení - základy GDPR

Jak bude nutné změnit práci s osobními daty zákazníků a zaměstnanců ve vaší firmě?

Jak uvést firemní procesy, postupy a IT prostředí do souladu s GDPR?

Budete potřebovat pověřence (Data Protection Officer)? Jak najít toho správného?

Které vaše smlouvy a jak bude zapotřebí změnit?

Jak zajistit naplnění nových práv subjektů osobních údajů? (právo na informace, přenos, výmaz údajů aj.)

Jaké postupovat při porušení bezpečnosti osobních údajů?

Jak zavést bezpečný mechanismus pro přeshraniční přenos dat v rámci EU i mimo ni?

Víte, že v případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti hrozí pokuta až 20 mil. EUR nebo 4% z celkového ročního obratu společnosti??!

Kurz je vhodný pro řídící pracovníky, personalisty, podnikové právníky, auditory, IT manažery, bezpečnostní manažery a dále garanty služeb nakládajících s osobními údaji klientů/občanů.

Školení je organizované společností Keystone Company a.s. ve spolupráci s právní kanceláří Legal Partners a technologickými partnery ESET a SODAT Software.

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 728 989 795
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

 

Partneři OHK Třebíč