Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Kulatý stůl na téma Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s KHNP

Partneři OHK Třebíč